Kaynak

Kaynak

Teklif aşamasında gelen projelerin, ISO 3834 ve EN 1090 standartlarına uygun olarak yapılabilirlik değerlendirmesi gerçekleştirilir. Sipariş onayının ardından teknik resimler incelenir ve hammadde ihtiyacı çıkarılır. Hammaddelerin satın alımları yapılır. Gelen hammaddelerin giriş kalite kontrolü yapılarak hammadde stok sahasına alınır.
Projeye ait kesim planlarına göre stok sahasındaki malzemelerin kesimi EN ISO 9013 standardına uygun şekilde gerçekleştirilir. Kesimi yapılan parçalar, EN ISO 8501-3 standardına uygun olarak tesviye edilir. Kesilen parçalar ön işleme, büküm ve montaj yapılacaklar olarak ayrılır. Ön işleme ve büküm gibi ön işlemleri tamamlanan parçaların kalite kontrolleri yapıldıktan sonra montaj sahasına alınır. Teknik resme uygun olarak parçaların çatım montajı yapılır.
Kalite Kontrol personeli tarafında kaynak öncesi ölçü kontrolleri gerçekleştirilir. Onaylanan parçalar, kaynak yapmak üzere kaynak hattına aktarılır. Parçaya ait kaynak planı ve WPS’lere uygun olarak parçanın kaynağı, sertifikalı kaynakçılarımız tarafından kaynatılır. Kaynak sonrası ölçü kontrolleri yapılan parçalara gerekli düzeltmeler yapılır.

Kaynak işlemi biten parçalar tesviye holüne sevk edilir. Parçaların tesviyesi uzman temizlik personelimiz tarafından gerçekleştirilir. Temizlik sonrasında müşteri tarafından talep edilen NDT testleri yapılır.

Haberlere Kayıt Ol